I Go Slow

COMING SOON


info@igoslow.com

„Voverė ir riešutas", MB 2021 m. vasaros pradžioje pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių paieška tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms kuriant mažųjų ūkių ir jų produkcijos vartotojų tiesioginio bendradarbiavimo platformą” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0132), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto biudžetas: 19791,64 EUR.

Skirto finansavimo suma: 9895,82 EUR.

Projekto renginių laikotarpis: 2021 m. birželio 1 d. - 2022 m. vasario 28 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis pagal sutartį: 2022 m. vasaris.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (EĮT, angl. Enterprise Europe Network, EEN)  ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

„Voverė ir riešutas“, MB siūlo viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugas, IT konsultacijų paslaugas, organizuoja darbostogas ir enogastronominės pakraipos išvykstamuosius renginius privatiems ir juridiniams asmenims. Šiuo metu įmonė įgyvendina projektą, orientuotą į MTEPI veiklų plėtojimą: kuria ir vysto inovatyvią mažųjų ūkių ir jų produkcijos vartotojų tiesioginio bendradarbiavimo platformą. Siekdama tobulinti įgyvendinamą MTEPI iniciatyvą, įmonė plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą ir įgyvendina projektą „Partnerių paieška tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms kuriant mažųjų ūkių ir jų produkcijos vartotojų tiesioginio bendradarbiavimo platformą“.

Projekto metu planuojama dalyvauti 6-se renginiuose, kuriuose siekiama užmegzti ryšius su mokslo ir studijų institucijomis, įmonėmis, mokslo ir technologijų parkais, kurie plėtoja MTEPI veiklą ir dirba ar teikia inovacijų paramos paslaugas bent vienoje šių sričių: informacinės ir komunikacinės technologijos; blokų grandinės; modernios žmonių ir daiktų identifikavimo technologijos; mažieji ir šeimų valdomi ūkiai; mažųjų ūkių ir kokybiškos gourmet produkcijos gamintojų technologijų padaliniai; maisto technologijų kompanijos.

Bendrai finansuojama Europos Sąjungos programos "Horizontas 2020" lėšomis pagal sutartį Nr. 868842.

Priemonė: „SME Instrument Phase 1“.

Trumpas projekto pavadinimas: "I Go Slow".

Pilnas projekto pavadinimas: "Blockchain Based Platform for Bringing Slow Food Ideas and Family Owned Farming to Cyberspace".

Projektas vykdomas laikotarpiu: 2019 m. birželio 1 d. - 2019 m. lapkričio 30 d.


Co-funded by the Horizon 2020 programme of the European Union under Grant Agreement No. 868842.

Programme: „SME Instrument Phase 1“.

Short project title: "I Go Slow".

Full project title: "Blockchain Based Platform for Bringing Slow Food Ideas and Family Owned Farming to Cyberspace".

Project period: 1st of June 2019 - 30th of November 2019

Slow Food & Family Owned Farming
at Your Fingertips