I Go Slow

COMING SOON


info@igoslow.com

„Voverė ir riešutas", MB 2019 m. pavasarį pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms lėto maisto IS su patikimu elektroniniu turiniu kūrimo ir komercializavimo srityse paieška EĮT renginiuose” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0088), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto biudžetas: 20609,52 EUR.

Skirto finansavimo suma: 10 000 EUR.

Projekto renginiai vyko laikotarpiu: 2019 m. gegužės 7 d. - 2019 m. spalio 27 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis pagal sutartį: 2019 m. lapkritis.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (EĮT, angl. Enterprise Europe Network, EEN)  ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

„Voverė ir riešutas“, MB siūlo kompiuterių programavimo ir konsultacines, viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugas, organizuoja renginius privatiems ir juridiniams asmenims. Šiuo metu įmonė įgyvendina projektą, orientuotą į MTEPI veiklų plėtojimą: kuria ir vysto inovatyvią lėto maisto (angl. Slow Food) informacinę sistemą su patikimu elektroniniu turiniu. Siekdama tobulinti įgyvendinamą MTEPI iniciatyvą, įmonė plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą ir įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms lėto maisto IS su patikimu elektroniniu turiniu kūrimo ir komercializavimo srityse paieška EĮT renginiuose“.

Projekto metu planuojama dalyvauti 6-se renginiuose, kuriuose siekiama užmegzti ryšius su mokslo ir studijų institucijomis, įmonėmis, mokslo ir technologijų parkais, kurie plėtoja MTEPI veiklą ir dirba ar teikia inovacijų paramos paslaugas bent vienoje šių sričių: informacinės ir komunikacinės technologijos; blokų grandinės; modernios žmonių ir daiktų identifikavimo technologijos; lėto maisto idėjas palaikantys produkcijos gamintojų technologijų padaliniai ir maisto technologijų kompanijos.

Bendrai finansuojama Europos Sąjungos programos "Horizontas 2020" lėšomis pagal sutartį Nr. 868842.

Priemonė: „SME Instrument Phase 1“.

Trumpas projekto pavadinimas: "I Go Slow".

Pilnas projekto pavadinimas: "Blockchain Based Platform for Bringing Slow Food Ideas and Family Owned Farming to Cyberspace".

Projektas vykdomas laikotarpiu: 2019 m. birželio 1 d. - 2019 m. lapkričio 30 d.


Co-funded by the Horizon 2020 programme of the European Union under Grant Agreement No. 868842.

Programme: „SME Instrument Phase 1“.

Short project title: "I Go Slow".

Full project title: "Blockchain Based Platform for Bringing Slow Food Ideas and Family Owned Farming to Cyberspace".

Project period: 1st of June 2019 - 30th of November 2019

Slow Food & Family Owned Farming
at Your Fingertips